Általános Szerződési Feltételek

Az ÉJJELI BAGOLY KFT. sofőrszolgálati tevékenységének feltételeit e dokumentumban rögzíti.

A megrendelőt az általa megadott helyről, saját gépjárművével együtt a megrendelő által megjelölt címre, címekre viteldíj ellenében juttatjuk el. A megrendelés telefonon szóbeli megbízással jön létre. A megbízás tartalmazza a szolgáltató és a megrendelő adatait (név, elérhetőség), az indulási és érkezési címet, gépjárműve típusát, viteldíjat és várható egyéb költségeket. Indulás előtt a megrendelő a megbízási szerződés aláírásával nyilatkozik a gépjármű jogszerű használatáról és az ÁSZF tartalmának megismeréséről.

Megrendelő az adatait a szolgáltatás megkezdéséig módosíthatja, díjmentesen lemondhatja.

Az aktuális viteldíjakat, internetes honlapunk (www.bagolysofor.hu) árjegyzékén tesszük közzé, valamint a +36 70-427-7372, +36 70-422-3030 telefonszámokon adunk felvilágosítást!
Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Sofőrszolgálatunk, Budapest területén belül 2000 - 500 között a megrendeléstől számított 30 percen belül (időjárás, útviszonyok és megrendelések számától függően), országosan 4 órán belül megérkezik a Megrendelő által megadott címre. 500 - 2000 közötti megrendeléskor tájékoztatjuk érkezésünk várható idejéről, nappali felárként pedig 1000 Ft-ot számítunk fel! 

Kitérő cím, címek esetén, a kitérő nagyságától függően  1000 és 5000 Ft közötti többletköltség kerül felszámításra! (Kitérő cím az indulási és az érkezési cím között lévő legrövidebb útvonaltól eltérő cím, úti cél, megálló!)

Az érkezéstől számított első 5 perc várakozás díjmentes, utána percenként 100 Ft kerül felszámításra (a várakozásra a kedvezmény nem érvényes)!

A megbízási teljesítést megtagadjuk, ha felismerjük, hogy a gépjármű, amelynek használatával megbíznak, nem felel meg a közúti közlekedés feltételeinek, annak használatával emberi életet, egészséget, testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti és veszélyezteti. Amennyiben a megbízás ideje alatt az állapítjuk meg, hogy a gépjármű nem felel meg ezeknek a feltételeknek a megbízást azonnal megtagadjuk. A megrendelő felelősséget vállal a gépjárműve műszaki állapota miatt a személyek életében egészségükben és testi épségükben, továbbá egyéb tárgyakban, az ÉJJELI BAGOLY KFT. vagyontárgyaiban, eszközeiben és más vagyontárgyakban okozott károkért. Ezen kívül köteles megtéríteni az ÉJJELI BAGOLY KFT. többletköltségeit, ha azok annak folyamán keletkeztek, hogy a megrendelő a jogszabályokban és/vagy az ÁSZF-ben foglaltakat nem tartotta be.

A megbízás estében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közösen eltérhetnek, kivéve ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják. 

Az ÉJJELI BAGOLY KFT. a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, ill. a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatok kezelésénél, feldolgozásánál és továbbításánál tiszteletben tartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltakat, azokat harmadik személynek nem adja át, kivétel ez alól a jogszabályokban meghatározott hatóságok, szervezetek részére történő megkeresést és kötelező adatszolgáltatást.